Spullenhulp (1)

Er is een nieuw maatschappelijk probleem gedefinieerd: we hebben teveel spullen. Zoveel zelfs, dat we erin dreigen te verzwelgen. Er moet dus worden opgeruimd.

Maar opruimen klinkt niet erg sexy. Slimme geesten hebben daar iets op gevonden, een simpel doch trendy werkwoord dat precies zegt wat het is maar dat desondanks met de nodige psychologische onderbouwing op wetenschappelijk niveau wordt getild. Ontspullen.

De boeken die er inmiddels over verschenen zijn beloven een opgeruimd hoofd in een ontspuld huis.

En het wérkt: waar ik bij opruimen bij voorbaat al door futloosheid wordt geveld, vervult ontspullen me met onvermoede energie.

Ik geloof erin. Ik ga eraan beginnen!vuilniszak

© Annet Buurman, mei 2016